Friday, October 23, 2015

Friday, October 16, 2015

PROGRAM MENYUSUN, MENGEMAS DAN MEMPERTINGKATKAN KECERIAAN PEJABAT

Progam Menyusun, Mengemas dan Mempertingkatkan Keceriaan Pejabat telah diadakan pada hari Khamis, 15 Oktober 2015 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang.

     

Thursday, October 8, 2015

PROGRAM MENYUSUN, MENGEMAS DAN MEMPERTINGKATKAN KECERIAAN PEJABAT

Progam Menyusun, Mengemas dan Mempertingkatkan Keceriaan Pejabat akan diadakan pada hari Khamis, 15 Oktober 2015 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Semua anggota diminta memakai pakaian yang bersesuaian. Kerjasama dari semua anggota amat dihargai bagi menjayakan EKSA MBMB.

Wednesday, September 30, 2015

MESYUARAT JK PROMOSI EKSA MBMB BIL 1/2015 DAN LATIHAN BLOG

Mesyuarat JK Promosi EKSA MBMB Bil 1/2015 dan Latihan Pengemaskinian Blog EKSA MBMB telah diadakan pada 29 September 2015 bertempat di Auditorium MBMB. Latihan ini diberikan kepada semua Ahli Jawatankuasa Promosi EKSA bagi mempromosikan EKSA.

Tuesday, August 18, 2015

KURSUS TEKNIK PENGAUDITAN - DAY 2 , 12 OGOS 2015

Hari kedua di dalam Kursus Teknik Pengauditan, para peserta dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Mereka diberikan pendedahan tatacara pengauditan, kriteria-kriteria yang perlu diambil kira dan jadual pemarkahan EKSA.Pembahagian kumpulan-kumpulan kecil juruaudit dalaman.

Seterusnya, kumpulan-kumpulan kecil ini bergerak menjalankan 'misi' mengaudit di beberapa bahagian di dalam hotel ....
Audit EKSA di sekitar hotel.

Dan di akhir kursus, peserta diminta membentangkan penemuan-penemuan audit mereka....
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Champion EKSA, Encik Hashim bin Borham dari Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia, Melaka atas tunjuk ajar beliau sepanjang kursus dijalankan.
Terima kasih daun keladi, ada masa ajarlah kami lagi....
KURSUS TEKNIK PENGAUDITAN - DAY 1 , 11 OGOS 2015

Bagi menambahkan kefahaman kepada para juruaudit dalaman, MBMB telah menganjurkan Kursus Teknik Pengauditan kepada juruaudit dalaman EKSA MBMB pada 11 & 12 Ogos 2015. 


Kursus diadakan di Hotel Avillion Legacy, Melaka dan seramai 32 orang juruaudit dalaman termasuk jawatankuasa pemandu EKSA turut menghadiri kursus ini.