Friday, October 23, 2015

Friday, October 16, 2015

PROGRAM MENYUSUN, MENGEMAS DAN MEMPERTINGKATKAN KECERIAAN PEJABAT

Progam Menyusun, Mengemas dan Mempertingkatkan Keceriaan Pejabat telah diadakan pada hari Khamis, 15 Oktober 2015 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang.

     

Thursday, October 8, 2015

PROGRAM MENYUSUN, MENGEMAS DAN MEMPERTINGKATKAN KECERIAAN PEJABAT

Progam Menyusun, Mengemas dan Mempertingkatkan Keceriaan Pejabat akan diadakan pada hari Khamis, 15 Oktober 2015 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Semua anggota diminta memakai pakaian yang bersesuaian. Kerjasama dari semua anggota amat dihargai bagi menjayakan EKSA MBMB.