OBJEKTIF EKSA

Mempertingkatkan persekitaran kerja yang kondusif iaitu selamatbersihkemas dan mesra pada setiap masa.
Meningkatkan disiplin diribudaya kerja ceria dan semangat kerja berpasukan dikalangan warga MBMB.
Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan melalui budaya kerja yang efektif
Meningkatkan kesedaran dikalangan warga kerja terhadap kepentingan penjimatan tenaga dan kitar semula (GO -Green).