VISI & MISI EKSA

VISI


Mewujudkan ekosistem yang kondusif di tempat kerja


MISI

Mengukuhkan sistem budaya kerja selamat, bersihberdisiplin, kemas dan selesa dengan melaksanakan amalan ekosistem kondusif di kalangan warga MBMB


No comments:

Post a Comment