Tuesday, August 18, 2015

KURSUS TEKNIK PENGAUDITAN - DAY 1 , 11 OGOS 2015

Bagi menambahkan kefahaman kepada para juruaudit dalaman, MBMB telah menganjurkan Kursus Teknik Pengauditan kepada juruaudit dalaman EKSA MBMB pada 11 & 12 Ogos 2015. 


Kursus diadakan di Hotel Avillion Legacy, Melaka dan seramai 32 orang juruaudit dalaman termasuk jawatankuasa pemandu EKSA turut menghadiri kursus ini.