Wednesday, August 19, 2015

KURSUS TEKNIK PENGAUDITAN - DAY 2 , 12 OGOS 2015

Hari kedua di dalam Kursus Teknik Pengauditan, para peserta dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Mereka diberikan pendedahan tatacara pengauditan, kriteria-kriteria yang perlu diambil kira dan jadual pemarkahan EKSA.Pembahagian kumpulan-kumpulan kecil juruaudit dalaman.

Seterusnya, kumpulan-kumpulan kecil ini bergerak menjalankan 'misi' mengaudit di beberapa bahagian di dalam hotel ....
Audit EKSA di sekitar hotel.

Dan di akhir kursus, peserta diminta membentangkan penemuan-penemuan audit mereka....
Terima kasih yang tidak terhingga kepada Champion EKSA, Encik Hashim bin Borham dari Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia, Melaka atas tunjuk ajar beliau sepanjang kursus dijalankan.
Terima kasih daun keladi, ada masa ajarlah kami lagi....